Nájem hrobového místa

V letošním roce se hradí nájem za hrob na hřbitově v Rudicích. Poplatek je dle velikosti hrobu 170,- Kč za m2. Platí se na pět let, ostatní informace naleznete ve smlouvě.
Na dálku lze poplatek zaplatit tak, že si vytisknete smlouvu v sekci Informace, archiv - hroby 2x, vyplníte, podepíšete a zašlete na Obec Rudice, Rudice 109, 687 32. Jedna Vám bude vrácena zpět. Do dopisu poznačte, ke kterému č. hrobu smlouva je.
Výši poplatku se dozvíte po telefonické domluvě v kanceláři obecního úřadu - tel. 572691438 (v pracovní době) nebo zjistíte výměru z minulé smlouvy a vynásobíte 170,- Kč.

Úhrady se provádí na účet 10428721/0100, variabilní symbol 36322111.
Specifický symbol číslo hrobu (vynechat lomítko). NUTNÉ PRO ZAEVIDOVÁNÍ PLATBY. BEZ NĚJ BUDE POPLATEK VRÁCEN ZPĚT.

Číslo hrobu zjistíte telefonicky u nás nebo z minulé smlouvy (č. smlouvy). Je tvořeno z čísla řady (před lomítkem) a číslo hrobu v řadě (za lomítkem).
Toto dvojčíslí je nutné při platbě uvést do specifického symbolu přesně a vynechat přitom lomítko.

Výměnné odkazy:
TOPlist