Poplatek za odvoz odpadu, popl. ze psů 2018

Pro poplatky ze psů a za odpad byly vydány obecně závazné vyhlášky obce.
Znění obou vyhlášek, kde jsou uvedeny podrobně všechny podmínky i povinnosti občanů najdete v sekci informace, archiv – polatek za odpad a poplatek ze psů. (Jsou zde uvedeny i starší vyhlášky, je nutné vybrat platnou pro rok 2018. Pro tento rok platí vyhláška č. 2/2016 o místních poplatcích).

Již nyní lze platit tyto poplatky převodem z bankovního účtu na účet obce 10428721, banka 0100.
Variabilním symbolem je u odpadu číslo 1340, u psů 1341, konstantní symbol 308.
Důležitý je hlavně specifický symbol, kterým je číslo Vašeho domu v Rudicích (Nutné pro správné zařazení platby).
Pokud platíte poplatky za psa i odpad lze vše zaslat jednou částkou s variabilním symbolem 13401341 a specifickým symbolem, kterým je číslo Vašeho domu v Rudicích.

Částka činí za odpad:
- 430,- Kč na osobu s trvalým pobytem
v obci
- 430,- Kč na objekt, kde není nikdo
přihlášen k trvalemu pobytu

Částka za psa: 100,- Kč na jednoho psa


SPLATNOST POPLATKU JE DO 30.6.2018.

Výměnné odkazy:
TOPlist