Revitalizace Návsi

Informace pro občany

V květnu roku 2018 byla zahájena akce „Revitalizace veřejného prostranství Rudice střed“ je spolufinancována Zlínským krajem a obsahuje vybudování chodníků a zpevněných ploch ze zámkové dlažby, osazení nového autobusového přístřešku, informační tabule, novou lávku přes vodoteč, zábradlí, oddechové plochy a výsadba zeleně.
Akce je spolufinancována Zlínským krajem z Programu na podporu obnovy venkova v roce 2018 částkou ve výši 1.000.000,- Kč, zbývající část bude dofinancována z prostředků obce.
Dokončení této stavby je v plánu do konce září letošního roku.Fotografie současného stavu:

Přiložené fotografie:
Výměnné odkazy:
TOPlist