Víceúčelová sportovní plocha v Rudicích

V letošním roce obec buduje víceúčelovou sportovní plochu v prostoru u hřbitova určenou pro tenis, volejbal, minifotbal, nohejbal a v zimním období pro kluziště.
Areál bude vybaven zařízením pro děti (průlezky, houpačky apod.). Plocha bude mít umělý povrch.
V r. 2008 bude ukončena I. etapa s celkovými náklady asi
1 100 000,- Kč. Výrazným dílem se na financování podílí Zlínský kraj z dotačního titulu "Program obnovy venkova", a to částkou 500 000,- Kč.
Na fotografiích je vidět původní stav a stav v průběhu budování plochy.

Přiložené fotografie:
Výměnné odkazy:
TOPlist