Hřbitov - vybudování chodníků

V měsíci květnu 2015 byla zahájena akce "Dostavba zpevněných ploch na hřbitově" - vybudování chodníků ze zámkové dlažby mezi hroby, výměna oplocení ze severní strany hřbitova, osazení stožárů osvětlení a výsadba zeleně.
Naše obec získala na financování této stavby dotaci z Programu na podporu obnovy venkova ze Zlínského kraje částku ve výši 1000 000,- Kč. Zbývající menší část bude dofinancována z prostředků obce.
Akce byla zdárně dokončena dle uzavřené smlouvy bez dalších vícenákladů, rovněž tak dotaci z Krajského úřadu Zlín obec obdržela.
Navíc bylo zrušeno vzdušné přívodní vedení nízkého napětí od kostela k márnici. Nové napojení bylo provedeno z rozvodů sítě veřejného osvětlení.

Přiložené fotografie:
Výměnné odkazy:
TOPlist