Složka Rozpočty a hospodaření mikroregion a sdružení

Nová vyhláška | 27.11.2017 - 13.12.2018
Přiložený dokument:   SMO-rozpocet 2018 22.11.17.pdf
rozpočet 2018
Nová vyhláška | 22.05.2018 - 30.06.2018
Přiložený dokument:   SMO za ucet a zaverka 2017 22.5.18.pdf
SMOzáv.účet a závěrka
Nová vyhláška | 23.10.2018 - 01.12.2018
Přiložený dokument:   20181023135517768.pdf
Rozpočet SMO Bojkovsko
Nová vyhláška | 28.09.2018 - 31.12.2018
Přiložený dokument:   SMO-rozpočet.pdf
Nová vyhláška | 01.10.2018 - 20.10.2018
Přiložený dokument:   20181001154649547.pdf
rozpočet mikroregion
Nová vyhláška | 25.05.2018 - 19.06.2018
Přiložený dokument:   SMO zucet 2017.pdf
Návrh záv.účet SMO 2017
Nová vyhláška | 23.04.2019 - 01.01.1970
Přiložený dokument:   20180509143431677.pdf
Bojkovsko rozp.opatření
Nová vyhláška | 27.03.2018 - 13.10.2018
Přiložený dokument:   20180328162232163.pdf
SMO Bojkovsko - RO 3
Nová vyhláška | 22.11.2017 - 29.12.2017
Přiložený dokument:   mr.pdf
Bojkovsko rozpočet
Nová vyhláška | 30.10.2017 - 27.04.2018
Přiložený dokument:   20171030123412412.pdf
bojkovsko výhled
Nová vyhláška | 05.06.2017 - 17.06.2017
Rozp. úprava Bojkovsko
Nová vyhláška | 05.06.2017 - 17.06.2017
Přiložený dokument:   SMO5.pdf
Nová vyhláška | 05.06.2017 - 17.06.2017
Přiložený dokument:   SMO4.pdf
Nová vyhláška | 05.06.2017 - 17.06.2017
Přiložený dokument:   SMO3.pdf
Bojkovsko
Nová vyhláška | 05.06.2017 - 17.06.2017
Přiložený dokument:   SMO2.pdf
ZÁVĚREČNÝ ÚČET BOJKOVSKA, SMO ZA ROK 2016


V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že návrh závěrečného účtu SMO Bojkovsko za rok 2016
- je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce města Bojkovice na adrese www.bojkovice.cz (organizace s účastí města – Bojkovsko, sdružení měst a obcí-rozpočet)
- je možno nahlédnout do jeho listinné podoby na městském úřadě na adrese Bojkovice, Sušilova 952, kancelář č. 219 nebo 220, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA BOJKOVSKA, SMO ZA ROK 2016


V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že návrh účetní závěrky SMO Bojkovsko za rok 2016
- je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce města Bojkovice na adrese www.bojkovice.cz (organizace s účastí města – Bojkovsko, sdružení měst a obcí-rozpočet)
- je možno nahlédnout do jeho listinné podoby na městském úřadě na adrese Bojkovice, Sušilova 952, kancelář č. 219 nebo 220, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.
Nová vyhláška | 22.05.2017 - 10.06.2017
Přiložený dokument:   zveřejnění.pdf
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočtový výhled SMO Bojkovsko na roky 2017-2019
- je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce města Bojkovice na adrese www.bojkovice.cz
- je možno nahlédnout do jeho listinné podoby na městském úřadě na adrese Bojkovice, Sušilova 952, kancelář č. 219 nebo 220, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.
Mgr. Petr Viceník
předseda SMO Bojkovsko

Výměnné odkazy:
TOPlist