Složka Rozpočty a hospodaření mikroregion a sdružení

Nová vyhláška | 05.06.2017 - 17.06.2017
Rozp. úprava Bojkovsko
Nová vyhláška | 05.06.2017 - 17.06.2017
Přiložený dokument:   SMO5.pdf
Nová vyhláška | 05.06.2017 - 17.06.2017
Přiložený dokument:   SMO4.pdf
Nová vyhláška | 05.06.2017 - 17.06.2017
Přiložený dokument:   SMO3.pdf
Bojkovsko
Nová vyhláška | 05.06.2017 - 17.06.2017
Přiložený dokument:   SMO2.pdf
ZÁVĚREČNÝ ÚČET BOJKOVSKA, SMO ZA ROK 2016


V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že návrh závěrečného účtu SMO Bojkovsko za rok 2016
- je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce města Bojkovice na adrese www.bojkovice.cz (organizace s účastí města – Bojkovsko, sdružení měst a obcí-rozpočet)
- je možno nahlédnout do jeho listinné podoby na městském úřadě na adrese Bojkovice, Sušilova 952, kancelář č. 219 nebo 220, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA BOJKOVSKA, SMO ZA ROK 2016


V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že návrh účetní závěrky SMO Bojkovsko za rok 2016
- je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce města Bojkovice na adrese www.bojkovice.cz (organizace s účastí města – Bojkovsko, sdružení měst a obcí-rozpočet)
- je možno nahlédnout do jeho listinné podoby na městském úřadě na adrese Bojkovice, Sušilova 952, kancelář č. 219 nebo 220, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.
Nová vyhláška | 22.05.2017 - 10.06.2017
Přiložený dokument:   zveřejnění.pdf
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočtový výhled SMO Bojkovsko na roky 2017-2019
- je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce města Bojkovice na adrese www.bojkovice.cz
- je možno nahlédnout do jeho listinné podoby na městském úřadě na adrese Bojkovice, Sušilova 952, kancelář č. 219 nebo 220, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.
Mgr. Petr Viceník
předseda SMO Bojkovsko

Výměnné odkazy:
TOPlist