Hlášení místního rozhlasu
MUDr. Beníček ve středu 11.7. neordinuje. Dále neordinuje v pondělí a úterý 16. a 17. 7. 2018. Zástup je u MUDr. Hrončekové v Šumicích.
04.07.2018
16.7. a 17.7.2018 nepůjde v celé obci od 7.30 do 16.00 hod. elektrický proud.
27.06.2018
MUDr. Beníček od 25-30.6. neordinuje. Zástup je po-st MUDr. Bobčík - dům zdraví Bojkovice.
Čt-pá MUDr. Horončeková Šumice. Sestra bude v ordinaci přítomna od úterý do pátku vždy dopoledne.
20.06.2018
Koberce Trend Uherský Brod nabízí výprodej vybraného zboží až 60%, 20% na všechno nezlevnění zboží v rámci letní výtvarné soutěže a 30% na sortiment pro školy a školky.
18.06.2018
MUDr. Božková 25.6.-5.7.2018 neordinuje
18.06.2018
Lázně Luhačovice přijmou na HPP i brigádně vyučené i nevyučené kuchaře, číšníky, servírky, pomocnice do kuchyně a pokojské. Inf. na tel. 731402385.
16.05.2018
Teknia Uherský Brod přijme do HPP operátory, skladníka, nástrojaře a údržbáře. Inf. na tel. 727825224.
09.04.2018
Domov pro seniory Nezdenice přijme na HPP pomocnou kuchařku> Informace na tel. 730 808 784.
05.03.2018
Firma Rumpold bude od 6.7.2017 vyvážet odpad vždy ve čtvrtek v lichý týden.
04.07.2017
Jednota Rudice oznamuje změnu otevírací doby od 3.7.2017.

PO-PÁ 7.00-15.00 hod. (bez polední přestávky)

SO 7.00 - 9.30 hod.
26.06.2017
V Bojkovicích je otevřena nová pohřební služba DISMAS vedle restaurace Hvězda. Po dohodě je možné si objednat službu domů nebo na obecní úřad. Služba prodává i hřbitovní doplňky. Tel. 800 227 227
27.04.2017
Firma Workservice nabízí práci operátor/ka ve výrobě lisař/ka v Bojkovicích na dlouhodobou i krátkodobou výpomoc. Inf. na tel. 607005983 nebo brno@workservice.cz
24.04.2017
Pečovatelská služba Uherský Brod hledá pečovatelky v přímé péči. Informace na tel. 731 832 918, 603 938 240, jitka.vrankova@ssub.cz
06.04.2017
Od 1.3. v Uherském Brodě za Penny marketem bude otevřena nová prodejna se značkovou dětskou obuví.
22.02.2017
Sběrna druhotných surovin v Bojkoicích na Úsku zahájila výkup papíru, letáky časopisy, noviny. Cena 2,- Kč/ l kg. Provozní doba po-so 8.30-17.00 hod.Informace na tel. 604754962.
16.02.2017
Lázně Luhačovice přijmou sanitářky, pomocnice do kuchyně, uklízečky. Informace 731 402 385 nebo osobně.
06.02.2017
Teknia Uherský Brod přijme poerátory do výroby na třísměnný provoz pro pracoviště v Nivnici. Dále přijme skladníka, nástrojáře, seřizovače.
Informace na 727 825 224, www.teknia.cz
06.02.2017
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace
Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod
vypisují
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa v Pečovatelské službě (PS) Uherský Brod
pracovník/pracovnice v sociálních službách (PSS)
PŘEDPOKLADY:
 občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt
 věk nad 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 úplné střední vzdělání nebo střední odborné vzdělání, akreditovaný kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách (příp. prohlášení uchazeče o závazku absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz PSS v termínu do 18 měsíců ode dne nástupu do zaměstnání)
 praxe v oboru výhodou
 aktivní řidič/ka
 znalost práce na PC
 dobré komunikační schopnosti
 kreativita, spolehlivost a samostatnost
 aktivní a zodpovědný přístup k práci
K PŘIHLÁŠCE NUTNO DOLOŽIT:
 životopis s uvedením dosavadní praxe
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 ověřenou kopii o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu PSS, příp. prohlášení o závazku
 kopii řidičského průkazu
NÁPLŇ PRÁCE:
 zajištění základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, pro uživatele PS
PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE MUSÍ OBSAHOVAT:
 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu, příp. bydliště
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
 datum a podpis uchazeče
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: do 09. 01. 2017 do 12 hodin
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: od 01. 02. 2017
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Uherský Brod a okolí
INFORMACE: Ing. Marie Vaškovicová, ředitelka, tel. 572 612 578, 739 573 473
PŘIHLÁŠKU JE MOŽNO ZASLAT:
poštou: SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace
Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod
osobně: v kanceláři ředitelky sociálních služeb, Za Humny 2292, Uherský Brod
na obálku uveďte „Výběrové řízení PS – PSS“
04.01.2017
1) Obecní úřad Nezdenice oznamuje všem ženám a dívkám, že od pondělí 9. ledna 2017 bude opět zahájena výuka ZUMBY v místní tělocvičně v Nezdenicích a to pod vedením zkušené cvičitelky. Začátek cvičení je v 19.00 hodin. V případě zájmu bude cvičení ZUMBY probíhat pravidelně každé pondělí.
2) Obecní úřad Nezdenice a Obecní úřad Záhorovice zvou všechny občany na NOVOROČNÍ KONCERT, který se bude konat v sobotu 7. ledna 2017 v 18.00 hodin v Kostele sv. Petra a Pavla v Nezdenicích. V programu vystoupí zpěvák Petr Bende s kytarou, hosty budou Michal Grombiřík – sólový cimbál, Dalibor Dunovský – basa a společně s Petrem Bendem vystoupí také dětský folklorní soubor Nezdeňánek. Vstupné na novoroční koncert je dobrovolné. Výtěžek bude věnován na rekonstrukci Kostela sv. Petra a Pavla v Nezdenicích. Všichni jste srdečně zváni.
02.01.2017
Žádáme občany, aby třídily odpad do správných kontejnerů.
Krabicové obaly patří do plastů, na oděvy je kontejner pro charitu před obecním úřadem a na kovy kontejner SDH u zbrojnice. Neustále se opakuje záměrně vhozený odpad do nesprávných kontejnerů.
07.12.2016
POTŘEBUJETE POMOC PRO NEMOCNÉHO ČLENA RODINY? JSTE SOCIÁLNĚ SLABÁ RODINA A NEVÍTE SI RADY? POTŘEBUJETE DOUČOVÁNÍ PRO SVÉ DĚTI? HROZÍ VÁM EXEKUCE?
OBRAŤTE SE NA CHARITU!

Oblastní charita Uherský Brod nabízí občanům, kromě tradičních sociálních služeb (viz internetový odkaz níže) také služby, které provozuje a zajišťuje nad rámec zákona o sociálních službách:

• Centrum potravinové a materiální pomoci - potravinová a materiální pomoc pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce, úhrada obědů pro děti, úhrada za pobyt v internátě, školní pomůcky, oblečení, vybavení domácností, sbírková činnost, Tříkrálová sbírka, humanitární činnost, atd.
• Domácí zdravotní péče - hradí zdravotní pojišťovny na základě indikace od lékaře
• Domácí hospicová péče - pomáháme nevyléčitelně nemocným lidem kvalitně žít
• Dobrovolnictví – např. doučování dětí ze sociálně slabých rodin, doprovázení, návštěvy klientů, předčítání, společná modlitba, povídání, tvoření a jiné formy aktivizace
• Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek – elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, oxygenátory, dávkovač léků, injekční pumpa, enterální pumpa (dávkovač výživy), infuzní pumpa, rolátory, toaletní židle, chodítka, atd.
• Převoz vozíčkářů speciálně upraveným vozidlem – zavezeme k lékaři, na úřady, apod.
• Kuchyň s jídelnou, dovoz stravy – obědy vaříme a dovážíme každý den, tzn. 365 dnů v roce
• Pedikúra – péče o nohy a o jejich zdraví, poskytují vyškolené pedikérky
• Poradenství v obcích - široké sociální poradenství poskytované v budově OÚ, vč. dluhového poradenství, poradíme na co máte nárok, co se jak hradí, kam se obrátit
• Pomoc při mimořádných událostech – jsme součástí Integrovaného záchranného systému ZK
• Spolupráce s vysokými a středními školami – bezplatné studijní a odborné praxe, stáže, exkurze, spolupráce při řešení závěrečných prací (Bc., Mgr.)
• Zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce – cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci
• Probační a mediační služba – nabízíme odsouzeným možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané obecně prospěšné práce (OPP) přinášejí prospěch jak společnosti, tak odsouzenému, který v případě vykonaných OPP pokračuje ve svém životě s "čistým štítem"
Podrobné informace o Oblastní charitě Uherský Brod: http://www.uhbrod.charita.cz
Kontakt: Ludmila Bartošová – vedoucí Charitního domu
tel. č. 724 651 259 ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz
Jarmila Kubáňová, DiS. – sociální pracovnice
tel. č. 739 547 626 jarmila.kubanova@uhbrod.charita.cz
tel. č. na zařízení: 724 651 341
07.12.2016

Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD přijme uklízečku na brigádu o víkendech. Práce vhodná pro důchodkyni nebo ženu na mateřské dovolené. Nástup možný ihned! Zájemkyně se mohou hlásit na tel. Čísle 770 101 171 nebo na emailu: hana.chochlikova@skd-bojkovice.cz.
25.10.2016
Mediaservis, s.r.o. hledá doručovatele reklamního tisku do této obce. Roznos probíhá kdykoliv během pondělí nebo úterý. Jedná se o brigádu na dohodu o provedení práce. Mzda je úkolová - dle počtu a gramáže - od 150 Kč za roznos.
Požadujeme pracovitost, zodpovědnost a smysl pro orientaci a nabízíme pravidelný přivýdělek a dlouhodobou spolupráci.
Pro bližší informace volejte paní Lucii Dostálovou na tel. 606655817.
30.09.2016
PSÍ PARK – Výcvikové centrum v Rudicích

Od září 2016 otevřena nová pobočka v Rudicích – Výchova psa pro každodenní život
Semináře a kurzy pro začátečníky a pokročilé
Individuální hodiny s klienty
Pracujeme metodikou pozitivního posilování (Klikr trénink)
Od záři kurzy poslušnosti a agility
Od jara 2017 agility
www.psipark.cz
info@psipark.cz, +420 777 967 582, Rudice 164, 687 32
06.09.2016
Obec Nezdenice upozorňuje na zákaz vyvážení odpadu do lokality zvané V Lipovcích. Je to v místech u lip po hlavní komunikaci do Nezdenic. Vyvážení odpadu do přírody je považováno za založení černé skládky s tomu odpovídajícím postihem.
20.07.2016
Upozorňujeme majitele psů, aby zamezili volnému pobíhání psů po obci. Hrozí nebezpečí střetu s projíždějícími auty, což pro majitele znamená úhradu způsobené škody. Dále dochází ke stále častějšímu znečišťování chodníků psími výkaly.
Podle vyhlášky není vůbec možné vodit psy do prostor kolem víceúčelového a dětského hřiště a kolem hřbitova. Na ostatních veřejných prostranstvích je majitel povinen po svém psovi uklidit.
24.05.2016
V polovině roku 2016 bude zahájena akce Revitalizace veřejného prostranství u Obecního úřadu Rudice a obsahuje vybudování chodníků a zpevněných ploch ze zámkové dlažby, osazení nového autobusového přístřešku, informační tabule, oddechové plochy a výsadbu zeleně.
Akce je spolufinancována Zlínským krajem z Programu na podporu obnovy venkova v roce 2016 částkou ve výši 342 000,- Kč, zbývající menší část bude dofinancována z prostředků obce. Dokončení této stavby je v plánu do konce září letošního roku.
09.05.2016
Vážení občané, obecnímu úřadu se podařilo zajistit šest nových kontejnerů na plast a papír. Dále byly vyměněny staré kovové kontejnery za nové, plastové.
Počet kontejnerů byl posílen před obchodem, v Šumické ulici a před obecním úřadem.
BYLO ZŘÍZENO NOVÉ SBĚRNÉ MÍSTO V BLÍZKOSTI POŽÁRNÍ ZBROJNICE.
Věříme,že s rozšířením služeb budete spokojeni a budete v budoucnu třídit odpad ve větším množství, za což Vám patří poděkování.
04.04.2016
Nová ordinační doba gynekologie Bojkovice
pondělí 7,30 - 12,30 14,00 - 16,30
úterý 9,00 - 14,00
čtvrtek 10,00 - 15,00

BÁNOV
středa 7,30 - 12,30

Možnost objednání na tel. 572641206
25.02.2016
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) oznamuje:
Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.
Při stavbě, rekonstrukci, kopání na zahradě, terénních úpravách ,výkopových a zemních pracích, hluboké orbě na zem. pozemcích, podle zák. 127/2005 Sb., § 101 jsou stavebníci povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zem. pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Patří zde povinnost si před začátkem prací vyžádat vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí. Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout Zdarma na internetové adrese www.cetin.cz v sekci "Naše síť".
13.01.2016
V měsíci květnu 2015 byla zahájena akce "Dostavba zpevněných ploch na hřbitově" - vybudování chodníků ze zámkové dlažby mezi hroby, výměna oplocení ze severní strany hřbitova, osazení stožárů osvětlení a výsadba zeleně.
Naše obec získala na financování této stavby dotaci z Programu na podporu obnovy venkova ze Zlínského kraje částku ve výši 1000 000,- Kč. Zbývající menší část bude dofinancována z prostředků obce.
Dokončení této stavby je v plánu do konce záři letošního roku.
Hlášeno dne 20.5.2015 a 12.6.2015.
19.05.2015


"JELIKOŽ JE ZAZNAMENÁN VYSOKÝ NÁPOR TRESTNÉ ČINNOSTI VLOUPÁNÍ DO RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ, KE KTERÝM DOCHÁZÍ ZEJMÉNA V RANNÍCH A DOPOLEDNÍCH HODINÁCH, POLICIE ČR ŽÁDÁ OBČANY, KTEŘÍ ZAZNAMENAJÍ VÝSKYT PODEZŘELÝCH VOZIDEL:

zn. AUDI, A6, ČERNÉ BARVY, TMAVÉ SKLA, spz: SLOVENSKÁ, ZAČÍNAJÍCÍ PÍSMENY HC (HLOHOVEC)
nebo

zn. SEAT LEON, MODRO-ZELENÉ BARVY, spz: SLOVENSKÁ, ZAČÍNAJÍCÍ PÍSMENY HC (HLOHOVEC)
PŘÍPADNĚ JINÉ PODEZŘELÉ VOZIDLO OPATŘENÉ REGISTRAČNÍ ZNAČKOU SLOVENSKA.

ABY IHNED KONTAKTOVALI LINKU 158!!! JEDNÁ SE O PACHATELE TĚCHTO VLOUPÁNÍ !!! "
13.04.2015
Žádáme občany, aby krabicové obaly od mléka, džusů a podobných nápojů nevyhazovali do kontejnerů na papír.
Tyto obaly patří do plastů, odkud si je svozová firma
vybírá k dalšímu zpracování.
30.03.2015
Firma SixDent informuje o otevření nového stomatologického centra v Bojkovicích, které aktuálně přijímá nové pacienty.
Více na webu : www.sixdent.cz
Kontakt pro objednání 778091098.
16.02.2015
Výměnné odkazy:
TOPlist