Akce v roce 2018

Plánované akce 2018

Přehled připravovaných akcí v roce 2018 – Rudice


datum název místo konání pořádá

20. ledna Hasičský ples Sál hospody hasiči

10. února Fašank v obci Přes den po obci, večer sál svaz žen, ČČK
myslivci

1. května Stavění máje Veřejné prostranství ročník 2000

12. května Rudické paměti 2. díl Sál hospody OÚ, kult. kom.
Módní přehlídka svaz žen

11. květen Den matek Místnost pož. Zbrojnice hasiči

10. června Den dětí Sál hospody OÚ, kult. kom.

23. června Hurá na prázdniny Hřiště TJ Rudice svaz žen

6. 7. července Fotbalový turnaj (memoriál
M. Kopřivy a P. Gavlase) Hřiště TJ Rudice TJ sokol
včetně zábavy

28. července Turnaj v nohejbale Areál dětského hřiště TJ sokol
(malá kopaná)

25. srpna Oslava 110. výročí Hasiči Hřiště TJ Rudice hasiči

1.září Ukončení prázdnin Hřiště TJ Sokol TJ Sokol, obec
včetně táboráku, hudba svaz žen, mysl.

29. září Hodová zábava – hody Sál Hospody v Rudicích hasiči

9. - 11. listopadu Víkendový pobyt žen Luhačovice svaz žen, ČČK

11. listopadu Oslavy ukonč. 1. svět. války U památníku padlých obec, hasiči

8. prosince Mikulášská nadílka Hřiště TJ Sokol TJ Sokol

16. prosince Setkání u vánočního stromu, Před obecním úřadem obec
Prohlídka betléma Kinosál obecního úřadu

29. prosince Turnaj ve stolním tenise Cvičebna školky TJ SokolJe to seznam všech možných připravovaných akcí v obci, ale skutečnost se může vlivem různých okolností měnit.


Výměnné odkazy:
TOPlist